Αντικείμενο διασκορπισμένου δίσκου - Άλλες γλώσσες