Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός - Άλλες γλώσσες