Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Άλλες γλώσσες