Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων - Άλλες γλώσσες