Απομνημονεύματα περί του Γαλατικού πολέμου - Άλλες γλώσσες