Αρίστιππος ο Κυρηναίος ο μητροδίδακτος - Άλλες γλώσσες