Αραβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μπάαθ – Περιφέρεια Συρίας - Άλλες γλώσσες