Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης - Άλλες γλώσσες