Αταξική Δρομολόγηση Δικτυακών Περιοχών - Άλλες γλώσσες