Αυγούστα Σοφία του Ηνωμένου Βασιλείου - Άλλες γλώσσες