Αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας - Άλλες γλώσσες