Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός - Other languages