Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Τουρκεστάν - Άλλες γλώσσες