Αύγουστος της Σαξονίας-Κόμπουρκ & Γκότα - Άλλες γλώσσες