Βασιλική Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων της Δανίας - Άλλες γλώσσες