Βατσίσουαφ Δ΄ της Πομερανίας-Βόλγκαστ - Άλλες γλώσσες