Βεατρίκη της Καστίλης, μαρκησία του Μομφερράτου - Άλλες γλώσσες