Βεατρίκη της Πορτογαλίας, δούκισσα της Σαβοΐας - Άλλες γλώσσες