Βερνάρδος Ζ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ - Other languages