Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών - Άλλες γλώσσες