Βυζαντινός Εμφύλιος Πόλεμος (1341-1347) - Άλλες γλώσσες