Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος - Άλλες γλώσσες