Γενετήσιες σχέσεις στην αρχαία Ελλάδα - Άλλες γλώσσες