Γενική Συνέλευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας - Άλλες γλώσσες