Γεώργιος Βερνάρδος του Άνχαλτ-Ντέσαου - Άλλες γλώσσες