Γεώργιος Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου - Άλλες γλώσσες