Γεώργιος Καραϊσκάκης (Βογδαντσιώτης) - Άλλες γλώσσες