Γεώργιος ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου - Άλλες γλώσσες