Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου - Άλλες γλώσσες