Γοδεφρείδος, αρχιδούκας της Αυστρίας - Άλλες γλώσσες