Γουλιελμιτικός Πόλεμος στην Ιρλανδία - Άλλες γλώσσες