Γυμναστική στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 1896 – Δίζυγο ανδρών - Άλλες γλώσσες