Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης - Άλλες γλώσσες