Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο - Άλλες γλώσσες