Δείκτης Ηφαιστειακής Εκρηκτικότητας - Άλλες γλώσσες