Δεύτερος Ιταλικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας - Άλλες γλώσσες