Δημήτρης Παπαδόπουλος (ποδοσφαιριστής, 1981) - Άλλες γλώσσες