Δημήτριος Αλεξάνδροβιτς της Ρωσίας - Άλλες γλώσσες