Δημοκρατική Ένωση για την Ενσωμάτωση - Άλλες γλώσσες