Διάταγμα για την προστασία του Λαού και του Κράτους - Άλλες γλώσσες