Διαίρει και βασίλευε (υπολογιστές) - Άλλες γλώσσες