Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου - Άλλες γλώσσες