Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ - Άλλες γλώσσες