Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών - Άλλες γλώσσες