Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών Windows - Άλλες γλώσσες