Εθνική Τσεχοσλοβακίας (καλαθοσφαίριση γυναικών) - Άλλες γλώσσες