Εθνική Τσεχοσλοβακίας (ποδόσφαιρο ανδρών) - Άλλες γλώσσες