Εθνικός ύμνος της Δημοκρατίας της Κιργιζίας - Άλλες γλώσσες