Εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών - Άλλες γλώσσες