Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - Άλλες γλώσσες